För att lyckas måste presentationen vara lätt att förstå